Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
355/2020 Sb.
20.08.2020
28.08.2020
01.10.2020
Ustanovení §1 odst. 3 a §13 a 14 pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti přímo použitelných předpisů Evropské unie vydaných podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU upravujících informace, které mají být poskytnuty orgánu dohledu při žádosti o povolení k činnosti úvěrové instituce a k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na úvěrové instituci.
vyhláška
vyhláška České národní banky
Bankovnictví, Daně - dávky