Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
352/2020 Sb.
21.08.2020
28.08.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Odbory