Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře
348/2020 Sb.
28.07.2020
20.08.2020
20.08.2020
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)