Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
344/2020 Sb.
27.07.2020
14.08.2020
01.09.2020
Nařízení nabývá účinnosti 1.4.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 8, které nabývají účinnosti 1.9.2020.
nařízení
nařízení vlády
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Podnikání - privatizace, Průmysl a technika (sběrné suroviny), Státní a místní správa