Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
342/2020 Sb.
07.08.2020
11.08.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory