Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005, o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
340/2020 Sb.
30.07.2020
11.08.2020
01.01.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Pojišťovnictví, Rozpočet