Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
339/2020 Sb.
23.07.2020
11.08.2020
01.10.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.10.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 44, 48 až 50, která nabývají účinnosti 1.7.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Vodní doprava