Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
336/2020 Sb.
23.07.2020
06.08.2020
01.01.2021
zákon
zákon Parlamentu
Jedy a látky škodlivé zdraví, Podnikání - privatizace, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Stavebnictví, Trestní právo