Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
333/2020 Sb.
22.07.2020
06.08.2020
01.10.2020
zákon
zákon Parlamentu
Soudnictví (nálezy), Trestní právo