Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
25/2020 Sb. m. s.
12.06.2020
22.07.2020
22.07.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Koronavirus, Mezinárodní smlouvy, Občané - občanská práva