Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
322/2020 Sb.
13.07.2020
15.07.2020
01.08.2020
Nařízení nabývá účinnosti 1.8.2020, s výjimkou ustanovení části čtvrté, která nabývají účinnosti 1.1.2021.
nařízení
nařízení vlády
Zemědělství