Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
311/2020 Sb.
30.06.2020
08.07.2020
01.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Věda - výzkum