Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
310/2020 Sb.
30.06.2020
08.07.2020
01.01.2021
vyhláška
vyhláška ministerstva
Platební a zúčtovací styk, Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)