Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
303/2020 Sb.
23.06.2020
30.06.2020
01.07.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 20, které nabývá účinnosti 1.10.2020.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Silniční doprava, Trestní právo