Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
298/2020 Sb.
15.06.2020
30.06.2020
01.07.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2020, s výjimkou ustanovení §3 písm. j), které nabývá účinnosti 1.9.2020.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Obchod a služby, Podnikání - privatizace