Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
297/2020 Sb.
22.06.2020
30.06.2020
01.07.2020
Nařízení nabývá účinnosti 1.7.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů č. 45 až 47, 49 až 51, 56 až 59, 61 až 64, 67 a 70, která nabývají účinnosti 1.9.2020.
nařízení
nařízení vlády
Vodní a lesní hospodářství