Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
285/2020 Sb.
10.06.2020
26.06.2020
30.07.2020
Ustanovení Čl. I body 32, 33, 36 až 53, 55, 57 až 60, 69, 72, 74, 87 a 92, čl. II body 2 a 4, čl. III až VI, čl. VIII bod 11 a čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Státní a místní správa, Vojsko, Zdravotnictví a zdravotní pojištění