Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
284/2020 Sb.
10.06.2020
26.06.2020
11.07.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.10.2020, s výjimkou části první čl. I bodů 6, 81 a 83, které nabývají účinnosti 11.7.2020. Ustanovení části první čl. I bodu 12 pozbývá platnosti dnem 30.9.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Školství a pedagogika