Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
292/2020 Sb.
22.06.2020
24.06.2020
01.07.2020
sdělení
sdělení Státní volební komise
Volby, Zastupitelské sbory