Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
271/2020 Sb.
04.06.2020
11.06.2020
01.07.2020
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika), Státní a místní správa