Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
259/2020 Sb.
27.05.2020
02.06.2020
01.07.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění