Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
33/2020 Sb.
21.01.2020
13.02.2020
01.01.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou části osmé, která nabývá účinnosti 1.7.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Obchod a služby, Podnikání - privatizace