Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
31/2020 Sb.
03.02.2020
06.02.2020
15.02.2020
Nařízení nabývá účinnosti 15.2.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 6, která nabývají účinnosti 1.1.2021.
nařízení
nařízení vlády
Fondy, Právní pořádek, Zemědělství