Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
26/2020 Sb.
21.01.2020
31.01.2020
01.07.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Stavebnictví