Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
24/2020 Sb.
20.01.2020
27.01.2020
27.01.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Finance, Státní a místní správa