Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
22/2020 Sb.
25.11.2019
27.01.2020
11.02.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Jedy a látky škodlivé zdraví, Zemědělství