Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
13/2020 Sb.
10.01.2020
17.01.2020
01.07.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Soudnictví (nálezy), Trestní právo