Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
371/2019 Sb.
19.12.2019
31.12.2019
01.01.2020
vyhláška
vyhláška ministerstva
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Veterinární péče