Animace načítání

Stránka se připravuje...


370/2019 sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
370/2019 Sb.
17.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Státní a místní správa