Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
369/2019 Sb.
17.12.2019
31.12.2019
15.01.2020
Zákon nabývá účinnosti 15.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 33 a ustanovení čl. I bodu 156, která nabývají účinnosti 14.12.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Zemědělství