Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
368/2019 Sb.
17.12.2019
31.12.2019
15.01.2020
Zákon nabývá účinnosti 15.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 78, která nabývají účinnosti 1.1.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Veterinární péče