Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
365/2019 Sb.
11.12.2019
31.12.2019
01.01.2020
zákon
zákon Parlamentu
Nábor a rozmisťování pracovníků, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)