Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení) o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
362/2019 Sb.
19.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
vyhláška
vyhláška ministerstva
Ozbrojené sbory