Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
359/2019 Sb.
17.12.2019
31.12.2019
01.01.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 5 a 7, která nabývají účinnosti 1.7.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zemědělství