Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
353/2019 Sb.
03.12.2019
20.12.2019
04.01.2020
zákon
zákon Parlamentu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky)