Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti
346/2019 Sb.
16.12.2019
20.12.2019
04.01.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Nábor a rozmisťování pracovníků, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)