Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
345/2019 Sb.
16.12.2019
20.12.2019
01.01.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020, s výjimkou čl. I bodů 1, 2 a 15, které nabývají účinnosti 1.2.2020.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Státní a místní správa