Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
335/2019 Sb.
09.12.2019
17.12.2019
01.01.2020
nařízení
nařízení vlády
Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Státní a místní správa