Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
328/2019 Sb.
04.12.2019
10.12.2019
25.12.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory