Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
315/2019 Sb.
30.10.2019
28.11.2019
01.12.2019
zákon
zákon Parlamentu
Prokuratura - státní zastupitelství, Trestní právo