Animace načítání

Stránka se připravuje...


311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
311/2019 sSb.
30.10.2019
28.11.2019
28.11.2019
Zákon nabývá účinnosti 1.4.2020, s výjimkou čl. I bodů 12 až 14, které nabývají účinnosti 28.11.2019, a bodů 15 a 16, které nabývají účinnosti 15.5.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Spoje a telekomunikace