Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
308/2019 Sb.
19.11.2019
26.11.2019
06.12.2019
vyhláška
vyhláška ministerstva
Letecká doprava, Občané - občanská práva