Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
307/2019 Sb.
13.11.2019
20.11.2019
01.12.2019
Vyhláška nabývá účinnosti 1.12.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti 1.1.2020.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Silniční doprava