Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
306/2019 Sb.
13.11.2019
20.11.2019
05.12.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory