Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
297/2019 Sb.
06.11.2019
14.11.2019
29.11.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Mzdy, platy, odměňování, Soudnictví (nálezy), Státní a místní správa