Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
292/2019 Sb.
05.11.2019
12.11.2019
27.11.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Věda - výzkum