Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
281/2019 Sb.
21.10.2019
06.11.2019
21.11.2019
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Právní pořádek, Rodina, Státní a místní správa