Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
269/2019 Sb.
18.10.2019
29.10.2019
01.01.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 35, 64, 68, 69 a 124, které nabývají účinnosti 1.1.2021.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění