Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
263/2019 Sb.
24.09.2019
18.10.2019
01.01.2020
zákon
zákon Parlamentu
Působnost, Státní a místní správa, Zastupitelské sbory