Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
257/2019 Sb.
03.10.2019
09.10.2019
24.10.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory